Angsten kan reduseres ved å ta kontroll over blodsukkernivået…

Det føles som om jeg møter veggen, og at jeg skal segne om! Aller helst vil jeg bare legge meg ned uten å ta et eneste skritt til. Heldigvis kan blodsukkernivå utenfor normalen korrigeres…

blodsukker og angst

Jeg har opplevd til tider at blodsukkeret mitt svinger mye, og i de verste tilfellene er det som å møte veggen når man går helt tom under et hardt sykkelritt. Denne følelsen kan komme selv om man ikke har anstrengt seg i særlig stor grad.

Faktisk er det mange som har det sånn. På grunn av livsstil og valg av mat er det ganske vanlig i dagens samfunn, men likevel er det mange som ikke vet særlig mye om hyperglykemi og hypoglykemi. De fleste vet kanskje ikke forskjellen mellom dem heller, men innen behandling av angst kan dette være smart å lære seg mer om disse 2 tilstandene…

Begrepet «hyper» betyr høy. Begrepet «hypo» betyr lav. Hvis du har for høyt blodsukker kaller vi det «hyperglykemi», mens vi sier at du har «hypoglykemi» ved for lavt blodsukker. Våre blodsukkernivå kan variere avhengig av handlinger, tanker, eller til og med omgivelsene.

En frisk kropp frigjør hormoner som reaksjon på endring av blodsukkernivået, slik at sukkeret utnyttes best mulig og opprettholder en sunn blodsukkerbalanse. Av ulike årsaker kan folk mangle (eller miste) evnen til å frigi de riktige hormonene eller evnen til å reagere effektivt på dem. Det resulterer enten i hyperglykemi eller hypoglykemi.

Dette er hyperglykemi…

Høye nivåer av glukose i blodet er en indikasjon på at kroppen ikke produserer nok insulin eller at den er insulin-resistent. Det kan være ulike årsaker til hyperglykemi, blant annet stress, og mangel på mosjon. Hyperglykemi kan også oppstå hvis du har type 1 diabetes og glemmer å ta diabetes medisinen din.

Men den vanligste årsaken er at folk spiser mer karbohydratrike matvarer enn det kroppen er i stand til å håndtere. Det finnes også tilfeller der folk opplever hyperglykemi som en av bivirkningene til medisin. Det er derfor det er svært viktig å konsultere fastlegen din angående all slags bruk av legemidler.

Hvis du føler eller opplever følgende symptom, så er det mulig at blodsukkeret har overskredet ditt trygge og normale nivå:

  • Trøtt.
  • Tørst.
  • Kvalm.
  • Urinerer oftere.
  • Uskarpt syn.

Da må du ta kontakt med helsepersonell og beskrive symptomene. Enkle tester kan gjøres, slik at eventuelle tiltak kan settes i gang med nødvendige endringer i kostholdet, som i kombinasjon med diabetes medisiner kan hjelpe deg.

Hypoglykemi

Hvis blodsukkeret faller under 70 mg/dl, anses det som en hypoglykemisk tilstand, altså at blodsukkernivået er for lavt. I noen tilfeller kan hypoglykemi ha alvorlige helsemessige konsekvenser, både på kort og lengre sikt. Hvis blodsukkernivået faller for raskt kan legehjelp være helt nødvendig, ettersom det kan føre til kramper og bevisstløshet.

Noen årsaker til hypoglykemi kan være at du:

  • Hopper over eller utsetter måltider.
  • Ikke spiser nok karbohydratrike matvarer.
  • Driver med langvarig fysisk anstrengelse.
  • Overdriver bruken av alkohol.

Medisiner som blir brukt mot andre ikke-relaterte helseproblemer, kan også gi bivirkninger som fører til reduserte nivåer av blodsukker.

Symptomer på lavt blodsukker er følelser av angst, irritabilitet, tretthet, nummenhet rundt munnen, sløret tale, skjelving, svakhet og sult. Du kan også oppleve mye svette og hodepine. Hvis du opplever noe av dette, eller en kombinasjon av disse symptomene, vil det være lurt å få sjekket seg hos fastlegen.

Holde balansert blodsukker

Hvis du bekymrer deg, kan regelmessig overvåking av blodsukkernivået bidra til å skaffe deg gode vaner i forhold til mer sunne livsstilsvalg. Rimelige blodsukker tester er tilgjengelige på apotek eller på nettet. Det å trene regelmessig kan bidra til å forbedre kroppens evne til å reagere på insulin.

Sunne måltider til riktige tidspunkt gjennom dagen, vil i stor grad bidra til å opprettholde en fin blodsukkerbalanse. Hvis du tror at eventuelle medisiner du går på forstyrrer blodsukkeret ditt, så gjør legen din oppmerksom på det.

Kroppen din er laget for å regulere blodsukkernivået. Bevegelse, medisiner og valg av mat vil enten hjelpe eller hindre kroppen i å oppnå dette. Selv om medisiner kan hjelpe, er den viktigste faktoren faktisk de valgene man gjør angående kosthold og livsstil.

Hvis du er pro-aktiv i jakten på å opprettholde sunne blodsukkernivåer, har du en god sjanse til å kontrollere hyperglykemi eller hypoglykemi uten behov for medisiner. For du som opplever angst og andre symptomer nevnt ovenfor, kan dette altså kontrolleres gjennom et bedre fokus på valg av livsstil og diett.

Publisert på